Subscribe: RSS Twitter

Hai vợ chồng nhà nọ đang ngồi ăn cơm, bỗng nhiên anh chồng nhìn cô vợ thở dài:

– Em nói ngày xưa em được nhiều người cầu hôn lắm phải không?

Cô vợ đáp với vẻ nghi ngờ:

– Cũng có vài người nhưng em đều từ chối hết rồi. Sao hôm nay tự dưng anh lại nhắc đến chuyện đó?

Anh chồng lại thở dài:

– Bây giờ anh chỉ ước giá như em đồng ý lấy cái người đầu tiên cầu hôn em ấy. Như thế có phải tốt hơn nhiều không?

Cô vợ bật cười đáp:

– Anh yêu, chẳng phải em đã đồng ý lấy anh rồi đó sao?

– ??!

Xem thêm:

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương