Subscribe: RSS Twitter

Một vị khách đến cửa hàng sách yêu cầu nhân viên:

– Bán cho tôi một cuốn gì đó vừa hiện đại vừa thiết thực, lời văn không hoa mỹ và tất cả trong đó được viết rõ ràng, ngắn gọn, không một chi tiết thừa.

Anh nhân viên băn khoăn hồi lâu rồi lấy ra một cuốn sách:

– Đây thưa quý khách. Lịch tàu chạy chỉ có cái bảng những chuyến tàu đến và đi trong thành phố thôi!

– !!!

Xem thêm:

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương