Subscribe: RSS Twitter

Daotao-400x220

Theo yêu cầu nhà tuyển dụng và thị trường tu nghiệp sinh yêu cầu cụ thể: Trình độ, kỹ năng, con người…Đối tác có thể chuyên giao giáo trình và công nghệ đào tạo cho chúng tôi đào tạo, hoặc liệt kê kỹ năng cần có của học viên đắp ứng như cầu của đối tác. Học viên học theo chương trình mà Nurse thống nhất với đối tác.

Hãy Click đăng ký theo link dưới đây

orange-circle

Nguồn: http://tuyensinhdieuduong.net/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-tu-nghiep-sinh/

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương