Subscribe: RSS Twitter

Tham gia tập huấn, các học viên sẽ được bổ sung những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

Các học viên nghe phổ biến nội dung chương trình tập huấn

Các học viên nghe phổ biến nội dung chương trình tập huấn

 

Nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, trong 2 ngày, 16 và 17/12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Chiến lược, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức nhà nước của tỉnh.

Chương trình tập huấn tập trung vào 2 nội dung lớn là quản lý nhà nước trong báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình và quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông

Trong ngày thứ nhất, các học viên đã được cán bộ Viện chiến lược( BộTT&TT) cung cấp những kiến thức cơ bản lịch sử hình thành và tình hình phát triển của  các loại hình báo chí nước ta hiện nay,  những quy định trong quản lý nhà nước về báo chí, quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đặc biệt là đi sâu vào tìm hiểu công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình.

Tham gia tập huấn, các học viên sẽ được bổ sung những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của các cơ quan, tổ chức nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                     Nguyễn Hạnh

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương