Subscribe: RSS Twitter

dien-luc-ninh-giang2

Sáng ngày 14/06/2013, Điện Lực Ninh Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý điện nông thôn và dịch vụ bán lẻ năm 2012……………

Sáng ngày 14/06/2013, Điện Lực Ninh Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý điện nông thôn và dịch vụ bán lẻ năm 2012.

Năm 2012, Điện lực Ninh Giang đã tiếp nhận 03 xã còn lại thuộc dự án RE II là xã Vĩnh Hòa, ứng Hòe, Tân Quang, gồm 17 TBA với tổng công suất 2.840KVA và 5.396 công tơ bán điện cho các hộ dân. Tiếp nhận, bán điện trực tiếp đến 48.945 hộ dân/28 xã, thị trấn. Năm 2012, Điện lực đã đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện thi công cấy thêm 09 TBA bằng nguồn vốn chống quá tải. Thực hiện giám sát công trình nâng cấp và cải tạo lưới điện hạ thế với vốn đầu tư 55 tỷ đồng. Tổ chức luân chuyển 24 MBA giwuax các TBA đảm bảo công suất máy phù hợp với phụ tải. Các tổ dịch vụ điện đã phói hợp với công nhân quản lý tuyến thực hiện phúc tra được trên 8.011 trường hợp. Các tổ dịch vụ kịp thời phát hiện các công tơ kẹt, chết cháy hoặc vi phạm sử dụng điện để kịp thời thay thế truy thu. Năm 2012, Điện lực đã thay thế công tơ đến hạn kiểm định và thay thế công tơ của 03 xã RE mới tiếp nhận (là 6.753 công tơ 01 pha và 153 công tơ 3 pha). Thực hiện quyết toán tiền điện và hóa đơn theo đúng quy định. Công tác kiểm tra áp giá bán điện cho khách hàng được đảm bảo đúng mục đích sử dụng.  Công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng được quan tâm, đặc biệt khi sự cố hoặc những trường hợp hư hỏng xảy ra đều được sửa chữ kịp thời đảm bảo thời gian ngắn nhất. Công tác tiếp nhận, quản lý hồ sơ kỹ thuật và biên bản bàn giao được lưu trữ, bảo quản đúng quy định. Phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân các xã, thị trấn di chuyển cột, dây, hộp công tơ tại các xã, thị trấn có nhu cầu theo tiêu chí nông thôn mới. Hàng năm, Điện lực Ninh Giang đều tổ chức khám sức khỏe, tập huấn quy trình KTATĐ và cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động, các dụng cụ an toàn cho toàn thể cán bộ, CNV, cộng tác viên đúng quy định…

Năm 2013, Điện lực Ninh Giang tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức nhằm nâng cao thu nhập cho nhân viên dịch vụ. Chấn chỉnh công tác ghi chữ của các tổ dịch vụ điện đảm bảo việc theo dõi, tính toán và khoanh vùng tổn thất chính xác nâng cao chất lượng điện cũng như giám sát tổn thất điện năng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thu – nộp tiền điện tại các quầy thu của các tổ dịch vụ đảm bảo đúng ngày. Đẩy nhanh tiến độ các công trình ĐTXD cơ bản, thường xuyên bồi dưỡng và tuyên truyền quy trình kỹ thuật an toàn điện cho cán bộ, CNV và cộng tác viên. Thường xuyên cân pha cặp tải, kiểm tra điện áp đầu nguồn, cuối nguồn làm cơ sở đề cuất giải pháp giảm tổn thất điện năng…

                                                                                                                Thanh Tùng

(Phòng VH&TT huyện Ninh Giang)

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương