Subscribe: RSS Twitter

Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ  về khu vực phòng thủ.

     5 năm qua, thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, huyện Ninh Giang đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong huyện.  Ở cả 2 cấp huyện và cơ sở thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phòng thủ dân sự, Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, Ban chỉ đạo Hậu cần nhân dân – Hậu cần địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh. Hàng năm, huyện đều tổ chức tốt các đợt huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. 5 năm qua,   Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức 2 đợt diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và sa bàn; tổ chức diễn tập diễn tập quốc phòng – an ninh cho 36 lượt xã, thị trấn và các ngành của huyện. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện.

soket5nam

     Ninh Giang còn chú trọng xây dựng bộ máy nhà nước và công chức địa phương trong sạch, vững mạnh,  nâng cao năng lực quản lý điều hành bộ máy chính quyền hai cấp; gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt bình quân  10,45%/năm, thu nhập bình quân đầu người 13,4 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất cho quốc phòng – an ninh.

     Trong những năm tiếp theo, huyện Ninh Giang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung xây dựng huyện, ổn định về chính trị, vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc./.

                                                                                                Thanh Tùng

(Phòng VH&TT huyện Ninh Giang)

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương