Subscribe: RSS Twitter

Ba người nọ là bạn thân chí cốt của nhau. Một người là thầy giáo, một người là bác sĩ còn người còn lại làm thẩm phán.

Một hôm ba người ngồi uống rượu với nhau, thầy giáo nâng chén nói:

– Chúng mình là những người bạn thân như chân với tay. Tôi lại làm cái nghề dạy chữ, sau này con các cậu đến tuổi đi học cứ giao cho tôi.

Bác sĩ khề khà tiếp lời:

– Tôi là bác sĩ phẫu thuật, các cậu hay người nhà có nhu cầu cắt bỏ bộ phận nào cứ gọi tôi!

Vị thẩm phán gãi đầu nói:

– Cái nghề của tôi giúp hai cậu cũng khó, thôi thì sau này ai muốn ly hôn thì bảo tôi!

– @@

Xem thêm:

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương