Subscribe: RSS Twitter

Nghiên cứu Robbins & Jensen (1978)

Trong những năm cuối thế kỷ 17, Robbin & Jensen đã tìm kiếm những người đàn ông cho rằng mình có khả năng đạt cực khoái và quan sát họ trong môi trường thí nghiệm. Trong số những người tham gia, họ đã rất ấn tượng với đối tượng sau:

“…Những người đàn ông này tỏ ra đã thực hiện các kỹ thuật kiểm soát xuất tinh và vì vậy đã giữ tới lần cực khoái cuối cùng rồi mới xuất, khi đó đối tượng nhận xét rằng họ đạt được khoái cảm cao nhất…”

– Robbins & Jensen (M. Robbins, G. Jensen; “Multiple Orgasm in Males” Journal of Sex Research, Vol. 14, no. 1, 1978)

Robbins & Jensen đã nhận ra những người đàn ông tham gia thí nghiệm của họ đã sử dụng kỹ thuật nhất định để chủ động trách cực khoái với việc xuất tinh để tránh khoảng thời gian phục hồi sau cực khoái.

Nguồn: http://banlinhdanong.info/nghien-cuu-robbins-va-jensen/

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương