Subscribe: RSS Twitter

Cách chăm sóc bé bị bệnh tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng là bệnh gặp nhiều nhất ở lứa tuổi dưới 5 tuổi. Ban đầu triệu chứng của bé sẽ sốt khoảng 39-40 độ C, miệng bé bị sưng, nước miếng chảy liên tục, bé quấy khóc, biếng ăn,...
© 6807 Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương