Subscribe: RSS Twitter

Vịnh Hạ Long – Vẻ đẹp của tự nhiên

Từ xưa, vịnh Hạ Long đã được rất nhiều thi nhân ca ngơi và đưa vào thơ ca. Xuân Diệu từng viết: “Ta chào ngươi, Hạ Long nghìn vạn đảo, Vạn hòn gieo trên sóng nước trập trùng : Bia biển trời...
© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương