Subscribe: RSS Twitter

Khi người giúp việc đòi thêm tiền thưởng

Mình tin chắc rằng dù bạn sống ở đâu, chỗ nào thi người giúp việc gia đình nhà bạn cũng tìm được nơi để họ tám chuyện về gia đình nhà bạn. Cũng có thể hiểu được họ làm giúp việc cho nhà...
© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương