Subscribe: RSS Twitter

Bạn thân giúp nhau

Ba người nọ là bạn thân chí cốt của nhau. Một người là thầy giáo, một người là bác sĩ còn người còn lại làm thẩm phán. Một hôm ba người ngồi uống rượu với nhau, thầy giáo nâng chén nói: –...

Nỏ thần

Trong giờ học lịch sử, thằng Tí Tẹo đang ngủ ngon lành bỗng thầy giáo chiếu tướng: -Tí, em cho biết ai đã lấy chiếc nỏ thần của An Dương Vương ? Tí tẹo ngái ngủ đáp: Dạ thưa thầy, bạn nào lấy...
© 2020 Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương