Subscribe: RSS Twitter

Bạn thân giúp nhau

Ba người nọ là bạn thân chí cốt của nhau. Một người là thầy giáo, một người là bác sĩ còn người còn lại làm thẩm phán. Một hôm ba người ngồi uống rượu với nhau, thầy giáo nâng chén nói: –...
© 2020 Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương