Subscribe: RSS Twitter

Quy định bắt buộc phải có hợp đồng khi thuê giúp việc

Sau  khi nghề giúp việc gia đình được pháp luật nhà nước công nhận là một nghề chính đáng trong xã hội, nhiều quy định được đặt ra liên quan đến lao động làm nghề giúp việc, tuy nhiên các quy...
© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương