Subscribe: RSS Twitter

Nghi Hải – Làng nghề nước mắm Cửa Lò

Thị xã Cửa Lò nổi tiếng với bãi biển Cửa Lò thu hút nhiều khách du lịch tới du lịch. Cửa Lò cũng đang có những chuyển biến tích cực về kinh tế nhờ khai thác được tiềm năng du lịch Cửa Lò. Để...
© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương