Subscribe: RSS Twitter

Du lịch Cửa Lò – Nhà thờ Hoàng Văn

Di tích nhà thờ họ Hoàng Văn là nơi thờ cúng của họ Hoàng và liệt sỹ Hoàng Văn Tâm ở khối 6 phường Nghi Tân , được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử nhà nước năm 1994. Nhà thờ Hoàng Văn...
© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương