Subscribe: RSS Twitter

Quy định bắt buộc phải có hợp đồng khi thuê giúp việc

Sau  khi nghề giúp việc gia đình được pháp luật nhà nước công nhận là một nghề chính đáng trong xã hội, nhiều quy định được đặt ra liên quan đến lao động làm nghề giúp việc, tuy nhiên các quy...

Quyền lợi tối thiểu của lao động giúp việc gia đình Việt Nam ở nước ngoài.

Giúp việc gia đình đang và vẫn trở thành một lĩnh vực phát triển nhanh chóng đối với người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Những thách thức trong vấn đề người lao động làm nghề giúp...

Ninh Giang: Khai mạc giải cầu lông CB CNVC – LĐ

Sáng 20/5/2013, Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Ninh Giang tổ chức Giải cầu lông công nhân, viên chức – lao động huyện Ninh Giang chào mừng kỷ niệm 123 năm...
© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương