Subscribe: RSS Twitter

Hồ Thủy Quái Đà Lạt – điểm đến của “cần thủ”

Hồ Thủy Quái nằm sau khu rừng thông xanh rì trên đường vào Khu du lịch Suối Vàng Đà Lạt ; xung quanh là nhiều nhà lồng trồng đủ các loại hoa của làng hoa Vạn Thành; ven hồ là các loại cây trái đang...
© 2020 Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương