Subscribe: RSS Twitter

Canh lá đắng – món ngon lạ của vùng biển Sầm Sơn Thanh Hóa

Canh đắng ăn hơi khó đối với những người chưa quen nhưng nó lại là đặc sản rất đặc biệt của đồng bào dân tộc Mường củ vùng Ngọc Lặc, Thanh Hóa.
© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương