Subscribe: RSS Twitter

“Sốt” là chuyện gì vậy?

Khi đi khám bệnh, thầy thuốc thường đo nhiệt độ cơ thể. Có điều lạ là có người bệnh không lấy gì làm nặng lắm, chỉ cảm cúm qua loa, vậy mà sốt cao, trái lại có người bệnh nặng, nhưng lại...
© 8892 Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương