Subscribe: RSS Twitter

Lãi như thế này thì sao lại không lấy vợ sớm

Nhiều chàng trai có ăn có học, suy di tính lại cho tương lai như này như nọ đâm đầu vào làm ăn kinh doanh nhưng điều đơn giản nhất để tiết kiệm chi phí chỉ có  các chàng trai học dốt, nghỉ học...
© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương