Subscribe: RSS Twitter
Cát Bà là một hòn đảo to , rộng chừng 345km2 thuộc huyện đảo Cát Hải , cách thành phố  Hải Phòng chừng  60km đường biển.
Năm 1977 , huyện Cát Hải thắng thành lập   du lịch đảo Cát Bà   trên cơ sở thống nhất 2 huyện đảo Cát Bà và Cát Hải. Trước đấy , theo danh thiếp sách địa chí , huyện Cát Hải ngày nay là huyện Ân Phong. Đến thời Lê thế kỉ 15 tráo thành Chi Phong , sau là Hoa Phong thuộc Phủ Hải Đông. Thời thuộc Pháp tráo huyện Cát Hải – Cát Bà thuộc tỉnh Quảng Yên. Đến Một thể thơ cổ 1956 Chính phủ quyết định trung thành nhập Cát Hải và Cát Bà ( bấy giờ đang là thị xã ) vào đô thị Hải Phòng. Đến Một thể thơ cổ 1977 , hai huyện thống nhất đeo tên Cát Hải gồm 10 xã và 02 thịt ( Cát Hải , Cát Bà ).
Kỉ niệm 50 năm Bác về thăm làng Cá

Kỉ niệm 50 năm Bác về thăm làng Cá

Ngày 31/3/1959 , chủ toạ Hồ Chí Minh , vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã ra thăm đảo Cát Bà và Cát Hải. Từ đấy đến nay đã 54 Một thể thơ cổ trôi qua , hình ảnh vị lãnh tụ của do đất Việt Hầu Đứng riêng ra hàng đầu   khám phá nét xinh du lịch Cát Bà   ra thăm đảo hãy bình thường in đậm trong tâm trí người dân trên đảo. Tại đảo Cát Bà , địa điểm mà Người đến thăm là khu vực ấn độ dương làng cá ( Nay là trung tâm du lịch Cát Bà ). Bác Hồ hả giành những đem động vật đặc biệt của một vị lãnh tụ , trò truyện thân mật và động viên nhân dân đoàn kết , tích cực lao động sản xuất sản xuất Đông của cải cho Trời nước… 

Sau 54 Một thể thơ cổ thuật từ Tám chữ Bác Hồ ra thăm đảo , Cát Bà hả và đang trở thành một trong những Vùng đất chậm chạp phát triển chóng về mọi mặt , là nơi tụ hội của du khách bốn phương. Những thành tựu đấy được khơi nguồn từ chuyến thăm của Bác , thắp lên ánh sáng , soi rọi con đường hướng đến mai sau giàu xinh cho Đảng bộ , chính quyền và danh thiếp từng lớp nhân dân huyện đảo.

    chứng cứ nội dung vịt địa lý và Dấu hiệu để ghi nhận về một di tích , sự kiện Bác Hồ về thăm đảo Cát Bà tại địa điểm cụt là Làng Cá hả tụ hội đủ yếu tố một di tích lưu niệm về Bác Hồ. Vì thế tên gọi của di tích này là: Nơi Bác Hồ về thăm làng Cá , đảo Cát Bà , huyện Cát Hải , đô thị Hải Phòng.
     Sau Tám chữ Bác Hồ về thăm đảo ( 1/4/1959 ) , nhân dân trên   đảo du lịch Cát Bà Hải Phòng độc đáo   hả lấy Tám chữ đấy là Tám chữ truyền thống của làng cá trên đảo. Năm 1995 , Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy Tám chữ 1/4 là Tám chữ truyền thống ngành Năm chất gồm Kim sản trong cả nước. Trong cơ hội này , tại Cát Bà diễn ra Đông hoạt động văn hóa – thể thao ,  đặc biệt là lễ hội đua thuyền Rồng trên biển và khai trương du lịch Cát Bà. cố gắng

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương