Subscribe: RSS Twitter

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Chứng chỉ chuyên ngành điều dưỡng

 Nurse Center triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ chuyên ngành Điều dưỡng chi tiết như sau.

– Ngành đào tạo                          : Điều dưỡng

– Chức danh sau khi tốt nghiệp     : Chứng chỉ Điều dưỡng Cơ bản

– Thời gian đào tạo                      :  03 tháng

– Đối tượng tuyển sinh                 : Tốt nghiệp THCS, THPT & Trung cấp nhóm ngành sức khỏe.

– Cơ sở làm việc: Hộ lý các Bệnh viện, Trung tâm y tế, các Cơ sở chăm sóc sức khỏe y tế, Trung tâm dưỡng lão, Hộ lý gia đình.

IMG_0672_resize-400x220

I. Mô tả chương trình

Chương trình khung giáo dục ngắn hạn cơ bản ngành Điều dưỡng thuộc khối ngành khoa học sức khỏe được thiết kế để đào tạo người điều dưỡng cơ bản, có kiến thức và kỹ năng về điều dưỡng ở trình độ sơ cấp; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, khách quan, có ý thức học tập vươn lên; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân; hành nghề theo pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

Thời gian đào tạo:                          03 tháng

2. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

 

T.T

 

NỘI DUNG

Số tiết

Khối lượng (đvht)

Số tuần

Ghi chú

1. Các học phần chuyên môn

485

22

13

2. Thực tập nghề nghiệp     240

 6

 6

giờ

4. Thực tập tốt nghiệp

  48

 1

02

giờ

5. Dự trữ

01

6

Tổng số :

    773

29

24

 

 

III. Khung chương trình đào tạo

1. Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và thời gian đào tạo

Tổng số khối lượng học tập: 29 đơn vị học trình (đvht)

Hãy Click đăng ký theo link dưới đây

orange-circle

http://tuyensinhdieuduong.net/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-ngan-han/

© Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương