Subscribe: RSS Twitter

Chèo thuyền dạo chơi trên sông Rạch Tràm Phú Quốc

Sông Rạch Tràm có chiều dài trên 25 km, gồm 3 nhánh: 1 nhánh bắt nguồn từ Bãi Thơm, 2 nhánh còn lại bắt nguồn từ khu rừng già cây họ dầu thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc và chúng gặp nhau tại ngã ba...
© 2019 Cổng thông tin điện tử xã Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương